wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:strängnäs.d.skola

Strängnäs (D) skola

Översikt

Historik

1626-1850
Strängnäs gymnasium

Övrigt

Gymnasium kallades en skolform som fanns i Sverige från 1600-talet till 1850. Utbildningen var latindominerad och syftade till tjänst inom staten eller kyrkan. Strängnäs gymnasium bildades 1626. Det slogs 1850 samman med Strängnäs högre lärdoms- och apologistskola till Strängnäs högre elementarläroverk (senare Högre allmänna läroverket i Strängnäs).

Arkiv

1 Gymnasium

1628-
DIb
arkiv/strängnäs.d.skola.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 22:00 av 127.0.0.1