wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:nedertorneå.bd.sn

Nedertorneå (BD,AC) socken

Översikt

Historik

Torneå socken
1340-
bildas socknen ur Luleå socken under namnet Torneå socken och omfattade då ett område på båda sidor Torne älv där den östra delen ligger i dagens Finland.
Nedertorneå socken
1482-08-20
utbryts Särkilax församling som omkring 1620 fick namnet Övertorneå socken samtidigt som denna socken fick nuvarande namn.
1621-
får socknens huvudort Torneå stadsprivilegier och området med en stadsförsamling bröts ut ur den delen som idag ligger i Finland.
Karungi kyrksocken
1745-
bildas Karungi kapellag, från 1783 utbruten och benämnd Karl Gustavs socken.
1809-09-05
regleras gränsen mellan Sverige och Finland och socknen delades upp i två, där dock församlingen i den svenska delen till 1895 kom att vara moderförsamling i pastoratet där Torneå stadsförsamling ingick och där under viss tid även den finska församlingen Karungi.
Nedertorneå församlings huvuddel låg på den östra sidan om Torne älv. Då kyrkan låg på den östra sidan av älven överfördes församlingen vid freden 1809 till Finland. Nedertorneå församling heter på finska Alatornio. Det område som ligger på västra sidan av Torne älv, omkring en tredjedel, kom att tillhöra Sverige. Den delen bildade en ny församling 1809 med samma namn, Nedertorneå församling.
1829-
överflyttas Leipijärvi by (delvis) från Karl Gustavs församling till Nedertorneå församling.
1862-
Vid kommunreformen överförs ansvaret för de kyrkliga frågorna till Nedertorneå församling och för de borgerliga frågorna till Nedertorneå landskommun.
1923-1977
var församlingen uppdelad i flera kyrkobokföringsdistrikt: från 1923 Seskarö kbfd, från 13 april 1928 tillkom Haparanda kbfd och Nedertorneå kbfd (denna uppgick 1975 i Haparanda kbfd).
Nedertorneå-Haparanda kyrksocken
1928-
omdöptes församlingen till Nedertorneå-Haparanda församling.
1960-
överförs Malören (areal 0,21 kvadratkilometer, varav allt land) till Nederkalix socken.
-1967
uppgår landskommunen i Haparanda stad som 1971- ombildas till Haparanda kommun.
-2010
uppgår församlingen i Haparanda församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Nedertorneå-Haparanda, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Norrbotten.
Soldaterna tillhörde Norrbottens regemente.

Län:

-1810-05-20
Västerbotten
1810-05-21-
Norrbotten

Övrigt

Namnet (1344 Thorna) kommer från älvnamnet som sannolikt är av finskt ursprung med en förled tornio, 'spjut' med oklar tolkning.

Namnet skrevs vid folkräkningen 1890 och 1900 Neder-Torneå socken och vid folkräkningen 1910 Nedertorneå socken.

Geotag (location) for:
Nedertorneå65º49'59"N;24º7'20"E

by/gård

  • Haparanda (Torneå)
  • Nikkala
  • Salamis V
  • Salamis Ö
  • Sandvik
  • Seskarö
  • Säivis
  • Vijakkla
  • Vuono V
  • Vuono Ö
plats/nedertorneå.bd.sn.txt · Senast uppdaterad: 2023-01-28 23:11 av Björn