wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:malå.ac.kn

Malå (AC) kommun

Översikt

Historik

Kommunens område motsvarar Malå socken där vid kommunreformen 1862 Malå landskommun bildades. Malåträsks municipalsamhälle inrättades 30 maj 1941 och upplöstes vid årsskiftet 1952/1953.

Kommunreformen 1952 påverkade inte indelningarna i området, då varken Västerbottens eller Norrbottens län berördes av reformen.[

1971-
bildas Malå kommun kommunreformen av Malå landskommun.
1974-
uppgår kommunen i Norsjö kommun och
1983-
återbildas Malå kommun med samma omfattning som före samgåendet.

Kommunen ingår sedan bildandet i Skellefteå domkrets

Övrigt

Centralort är Malå

Malå kommun utgör sedan 2010 en samisk förvaltningskommun där samisk kultur och samiska språk har ett förstärkt skydd.

Består av

plats/malå.ac.kn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1