wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:byske.ac.sn

Byske (AC) socken

Översikt

Historik

Ytterstfors kyrksocken
1838-05-01
utbryts Ytterstfors bruksförsamling ur Skellefteå landsförsamling.
anställs vid Ytterfors (senare namn Ytterstfors) glasbruk och sågverk i Skellefteå socken en predikant och bildas en kapellförsamling med egen kyrkobokföring. Predikantsinrättningen erhöll konungens stadsfästelse den 23 nov. 1841. Genom domkapitlets i Härnösand beslut den 13 nov. 1839 fingo även åborna i vissa på längre avstånd från moderkyrkan i Skellefteå belägna byar kyrkorätt vid Ytterfors brukskapell, tills en beslutad kyrkobyggnad i Finnträsk uppförts.
1866-
återförenades Bruksförsamlingen och landsförsamlingen när man slutade hålla gudstjänst i Ytterstfors och predikantsposten drogs in.
Byske socken
1867-12-20
beslutar Kungl. Maj:t att en ny, större församling skulle brytas ut ur den norra delen av Skellefteå landsförsamling till ett eget pastorat med namnet Byske, vilket skulle ske sedan den nya kyrkan blivit färdigställd och efter kyrkoherden i Skellefteås avgång.
1874-
Vid Byske församlings bildande överförs bruket till denna.
1875-01-01
bildas Byske landskommun genom en utbrytning ur Skellefteå landskommun fem månader tidigare, den 1 januari 1875.
1875-05-01
bildas Byske församling i linje med tidigare beslut.
1883-10-12
blir Byske egen jordebokssocken (enligt beslut den 12 oktober 1883).
Fällfors kyrksocken
1913-
utbryts Fällfors församling ur Byske församling.
1966-
uppgår landskommunen i Skellefteå stad som 1971 ombildades till Skellefteå kommun.
2009-
förenas Byske församling och Fällfors församling i Byske-Fällfors församling.
2016-01-01
inrättas distrikten Byske och Fällfors, med samma omfattning som motsvarande församlingar hade 1999/2000, och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Västerbotten.

Övrigt

Namnet (1500 Byske) kommer från kyrkbyn som i sin tur kommer från Byskeälven (1337 Bredhabyskio) och innehåller buske, 'den svällande' syftande på växlande vattenstånd i älven.

Geotag (location) for:
Byske sn64º57'27"N;21º11'14"E

Plats

by/gård

 • Avan
 • Bjurselet
 • Boviken
 • Brattliden
 • Brännland
 • Byske
 • Drängsmark
 • Frostkåge
 • Fällfors
 • Gagsmark
 • Hedfors
 • Kimingebäck
 • Kinnbäck
 • Ytterstfors

=== Ytterstfors bfs ===

 • Ytterfors bruk
 • Ytterfors såg

=== Fällfors fs ===

plats/byske.ac.sn.txt · Senast uppdaterad: 2023-01-14 23:18 av Björn