wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:allerum.m.sn_ödåkra.by

Ödåkra (M) by

Översikt

Ödåkra i Allerum sn

Karta: Ödåkra
Arkiv:
Länk:

Historik

Nutid
Samhället ligger cirka åtta kilometer norr om Helsingborgs centrum, och cirka fem kilometer från Öresund. Omedelbart söder om orten ligger shoppingcentret Väla centrum. Ödåkra genomkorsas av Västkustbanan (tåghållplats på pågatågslinjen mellan Ängelholm och Malmö) och ligger i anslutning till motorvägarna E6/E20 och E4. Närheten till Helsingborg har gjort orten ganska populär och det stora radhusområdet Björka byggde samman Väla Centrum med Ödåkra under 1980-talet och fler bostäder är under planering.

Övrigt

Ortnamnsefterledet ”-åkra” härstammar från yngre järnåldern och ortnamnet skrevs 1583 Øagre. Förledet syftar antingen på att åkrarna i efterledet är små och högt belägna, eller att de legat obrukade (öde) under en tid.

Består av

  • Ödåkra, postadr
  • Ödåkra by
plats/allerum.m.sn_ödåkra.by.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1