wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:äspinge.m.sn

Äspinge (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Äspinge församling och för de borgerliga frågorna bildas Äspinge landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Östra Frosta landskommun som 1969- uppgår i Hörby köping som 1971- ombildas till Hörby kommun.
2002-
uppgår församlingen i Hörby församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Äspinge, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Frosta härad.

Övrigt

Namnet skrevs 1289 Äspingä och kommer från kyrkbyn. Namnet innehåller aspe, 'aspbestånd' och inbyggarbeteckningen inge.
Före 1910 skrevs namnet Espinge socken och före 22 oktober 1927 skrevs namnet även Östra Äspinge socken.

Plats

by/gård

 • Benarp by
 • Dammen
 • Ebbamölla
 • Gammalstorp by
 • Ljungstorp
 • Kyle
 • Kylestorp
 • Råset by
 • Satserup by
 • Stavröd by
 • Södergård
 • Västervång by
plats/äspinge.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1