wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:västerbotten.ac.län

Västerbotten (AC) län

Översikt

Historik

1740-1980
1. Västerbottens läns landskanslis arkiv
1650-1962
2. Västerbottens läns landskontors arkiv
1653-1820
3. Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län
1631-1917
4. Jordeböcker Västerbottens län
1642-1820
5. Länsräkenskaper 1631-1820 Västerbottens län

Övrigt

Större delen av Västerbottens länsstyrelses arkiv förstördes vid Umeå stads brand 1888. Vid överförandet av handlingar rörande nuvarande Norrbottens län till länsstyrelsen i detta län under 1800-talet ha av misstag även handlingar rörande nuvarande Västerbottens län medföljt, t.ex. mantalslängder för Umeå stad 1732-1736 (se Norrbottens läns landskontors arkiv, vol. E I c:1.). Enligt uppgift av (docent, professor),(fil.lic.) Erik Bylund, (Umeå, Upsala), äro handlingar rörande Pite lappmark uttagna och förvaras hos landskontoret i Luleå (anteckn. 5/5 1953 nu i HLA (1990)) och enligt dövstumskonsulent Knut Lundberg, Umeå, torde de (sannolikt ur resolutionskonceptböckerna, av vilka flera vol. befunnits defekta) utrivna läggen förvaras i länslantmäterikontoret i Umeå (anteckn. 6/2 1958). Se förteckning över handlingar i länslantmäterikontoret i Umeå.

Register

domstol
SE/RA/870001/3/24
kyrkoarkiv
SE/RA/870001/2/24
sockenkat.
SE/RA/870001/1/24
provins.läk.
SE/RA/870001/4/3/6

Arkiv

1 Landskansli

1896
AII
1819-
EI

2 Landskontor

1846
AIb
1808-
AIIa
1888-
DV
1715-
EIIIa
1695-
GIa
1679-
GIIIa

3 Mantalslängd

1642-
.29

4 Jordebok

1631-
.30

5 Länsräkenskaper

1642-
.31
arkiv/västerbotten.ac.län.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 22:00 av 127.0.0.1