wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:trelleborg.m.smh

Trelleborg (M) sjömanshus

Översikt

Historik

1868-
finns Sjömanshusets i Trelleborg arkiv bevarat, d.v.s. året efter det att Trelleborg blev stapelstad.
1871-03-10
Kommerskollegii kungörelse 1871-03-10 (SFS nr 10) fastställde sjömanshusets distrikt till städerna Trelleborg och Skanör-Falsterbo jämte västra delen av Vemmenhögs härad från Dybecksån i öster samt Skytts härad, utom Vellinge socken. (I norr och öster gränsade det till Malmö respektive Ystads sjömanshusdistrikt).
1961–07-01
avveckals sjömanshuset jämlikt kunglig förordning och dess distrikt införlivades med Malmö och Landskonas sjömanshus distrikt.

Övrigt

Arkiv

Kyrkoarkiv

1914-
AII
1868-
DIaa
1871-
DIab
1868-
DIba
1868-
DId
1871-
DII
1890-
EI
1882-
EIII
1922-
EVIII
1871-
EX
arkiv/trelleborg.m.smh.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 22:00 av 127.0.0.1