wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:risbäck.ac.fs

Risbäck (AC) församling

Översikt

Historik

1905-
bildas församlingen, som tidigare varit ett kapellag, genom utbrytning ur Dorotea församling.
kapellförsamling i Dorotea och Risbäcks pastorat.
1922-05-26
beslutas att överföra ansvaret för kyrkobokföringen för kapellförsamlingen från kyrkoherden i Dorotea till komministern i Risbäck.
1927-
annexförsamling i Dorotea och Risbäcks pastorat.
-2005
uppgår församlingen i nybildade Dorotea-Risbäcks församling.

Domkapitel: Luleå

Häradsrätt

Övrigt

Risbäck har egna husförhörslängder från och med 1883. Övriga kyrkobokföringshandlingar börjar 1905. För tiden innan 1905, se Dorotea Kyrkoarkiv.

Arkiv

Kyrkoarkiv

1883-
AI
1906-
AII
1916-
AIII
1905-
B
1905-
C
1905-
EI
1905-
F
arkiv/risbäck.ac.fs.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 21:59 av 127.0.0.1