wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:lycksele.ac.tr
Geotag (location) for:
Lycksele stad64º35'60"N;18º40'0.001"E

Lycksele (AC) tingsrätt *

Översikt

Historik

1971-1991
Lycksele tingsrätts arkiv

Övrigt

Lycksele tingsrätt är en av Sveriges 48 tingsrätter vid vilken domare, notarier, föredragande, domstolssekreterare och administrativ personal bereder mål, fattar beslut och dömer. Tingsrätten bildades den 1 januari 1971 varmed de områden som dessförinnan ingick i Västerbottens västra domsaga bildade domkrets för tingsrätten. I domkretsen (domsagan) ingår kommunerna Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele (södra lappmarken). Före 2008 hade Lycksele tingsrätt tingsställen i Lycksele, Storuman, Vilhelmina och Åsele där man höll förhandlingar ett par gånger i månaden. Numera hålls alla domstolsförhandlingar i Lycksele.

Det gamla tingshuset i Lycksele, uppfört 1907, förstördes i en brand den 20 maj 2004 varvid även arkivlokalerna drabbades. I samband med branden utsattes handlingar i arkivet för vatten- och rökskador. De arkivförluster som branden medförde har till viss del varit möjliga att åtgärda genom att handlingar har kunnat återskapas. En del akter som förvarades i tjänsterum har dock inte varit möjliga att återskapa. Lycksele tingsrätt har efter branden flyttat till nya lokaler på Bångvägen 14 i Lycksele (kvarteret Bonden 2) i vilka till- och ombyggnationer har utförts före inflyttningen.

arkiv

Rättsarkiv

  • ej digitaliserad
arkiv/lycksele.ac.tr.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1