wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:laske.r.hr

Laske (R) häradsrätt

Översikt

Laske tingslags häradsrätt under Göta hovrätt

Plats: Laske (R) härad
Källa: SE/GLA/11039, sources/1317💰,
Kopia:

Historik

1607-1896
1. Laske häradsrätts arkiv
1897-
uppgår tingslaget i Åse, Viste, Barne och Laske domsagas tingslag

Domsagoindelning

1558 omfattade domsagan förutom Laske härad även Barne och Bjärke härader. 1590-1610 (1645) var Laske med några socknar i Ale egen domsaga. 1654-1680 synes Laske härad tillsammans med Gudhems och Kåkinds härader utgjort en domsaga. 1681-1811 omfattade domsagan Laske, Vartofta (till 1781), Frökinds och Barne härader. 1811 överfördes Laske härad till Kinne, Kinnefjärdings och Skånings domsaga. Fr.o.m. 1865 omfattade domsagan Åse, Viste, Barne och Laske härader. Särskild förteckning har upprättats över Åse, Viste, Barne och Laske med Kållands härad domsagoarkiv.

Tingslagsindelning

Laske härads tingslag omfattade t.o.m. 1896 socknarna Larv, Längjum, Tråvad, S. Lundby, Öster- och Västerbitterna samt Laske-Vedum. Från 1897 sammanslogs domsagans samtliga tingslag till ett gemensamt med tingsplats i Vara.

Övrigt

Arkiv

Kyrkoarkiv

1607-
AIa
1732-
FIIa reg
1745-
FIIb
arkiv/laske.r.hr.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1