wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:kulladal.m.fs

Kulladal (M) fs *

Översikt

Historik

Malmö Kulladals församling bildades 1969-01-01 i samband med att en ny församlingsindelning genomfördes i Malmö. Församlingen upprättades genom att vissa områden avskildes från Fosie församling. Den kom från början att begränsas av Trelleborgsvägen - Ärtholmsvägen - Per Albin Hanssons väg - järnvägen Malmö-Trelleborg och Lövsångaregatans förlängning åt väster. Vid bildandet hade församlingen 3626 församlingsbor. 1976 ändrades indelningen varvid området längs Hyllie församlings östra gräns överflyttades till Hyllie församling. Från Eriksfälts församling överflyttades samtidigt till Kulladals församling området inom Per Albin Hanssons väg - Trelleborgsvägen - Blekingsborgsvägen. Från Bunkeflo församling överflyttades området inom Pildammsvägen - Yttre Ringvägen - Trelleborgsvägen.

Övrigt

Arkiv

Kyrkoarkiv

  • ej digitaliserat
arkiv/kulladal.m.fs.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 21:59 av 127.0.0.1