wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:johannes-sankt.m.fs

Johannes S:t (M) församling

Översikt

Historik

1906-10-01
bildas församlingen genom en utbrytning ur Sankt Petri och Sankt Pauli.
  • eget pastorat
1948-03-12
benämns församlingen Malmö Sankt Johannes.
1969-
utbryts en del av den då nybildade Eriksfälts församling.
2014-
införlivas en del av Malmö S:t Pauli församling, Möllevången-Sofielunds församling och en del av Malmö S:t Petri församling samtidigt som andra delar av Malmö S:t Johannes församling överfördes till Malmö S:t Petri församling och Hyllie församling.

Övrigt

Behovet av en ny kyrka i Malmö blev allt mer trängande mot slutet av 1890-talet. S:t Pauli församling hade då ökat från 16 889 personer 1884 till 25 037 personer 1897 - utrymmet i församlingens kyrka räckte inte längre till och prästerna var inte heller tillräckligt många för att kunna sköta själavården tillfredställande. På församlingarnas gemensamma kyrkostämma 1897-10-28 tillsattes en kommitté för att närmare utreda frågan och 1898-05-18 avgav den sitt yttrande. Man ansåg att den enda vägen till lösning stod i att skapa en självständig församling med egen kyrkoherde och att områden från S:t Pauli och S:t Petri församlingar skulle utbrytas. Från S:t Pauli överfördes kvarter från Möllevången, Södra Förstaden och Södervärn, från S:t Petri området mellan Pildammsvägen och Södra Förstadsgatan. 1906-10-01 blev den nya församlingsindelningen klar. Gränserna för S:t Johannes församling utgörs idag av Föreningsgatan till Bergsgatan, Södra Förstadsgatan, John Ericssons väg, vidare Kroksbäcksstigen, Stadiongatan, Bellevuevägen bort mot Köpenhamnsvägen, Mariedalsvägen samt Västra och Östra Rönneholmsvägen. På en tomt vid Pildammsvägen skulle den nya kyrkan och expeditionsbyggnader uppföras. 1901 fastställdes ritningarna av arkitekt Axel Anderberg och 1903-12-28 lades grundstenen. S:t Johannes kyrka invigdes 1907-06-01.

arkiv

Kyrkoarkiv

1906-
AII
1906-
AIIc
1909-
AIII
1906-
BI
1906-
BII
1906-
CI
1906-
DI
1906-
EI
1906-
FI
1906-
GII
1900-
GIV
1906-
topografi
arkiv/johannes-sankt.m.fs.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1