wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:helsingborg.m.häkte

Helsingborg (M) häkte

Geotag (location) for:
Helsingborg stad56º2'60"N;12º42'60"E

Översikt

Historik

1840-1906
1. Helsingborgs stadshäktes arkiv
  • Stadshäkte: Arkivet omfattar fångförteckningar och rapporter om att inga fångar förvarats i häktet. Fångförteckningarna eller rapporterna blev insända månadsvis till Malmöhus läns landskansli för vidare befordran till hovrätten, justitiekanslern och justitieombudsmannen. I samband med en gallring överlämnade hovrätten över Skåne och Blekinge sina arkivexemplar till landsarkivet.

Övrigt

I äldre tider utnyttjades Kärnan som stadshäkte för Helsingborg. På 1660-talet fanns en arrestlokal i rådhuset. Från 1600-talets slut förvarades stadens fångar ibland i stadsvaktmästarens hus eller garnisonens högvakt, ibland i kronohäktet i Landskrona, från 1770-talet i rådhusets arrestrum. Genom kungl. brev 19 augusti 1881 blev Landskrona straffängelses cellavdelning förvaringsfängelse för Helsingborg i den mån utrymmet tillät.

arkiv

Stadshäkte

1840-
Ö
arkiv/helsingborg.m.häkte.txt · Senast uppdaterad: 2024/02/17 20:10 av 127.0.0.1