wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:helsingborg.m.häkte

Helsingborg (M) häkte

Översikt

Historik

1840-1906
1. Helsingborgs stadshäktes arkiv
  • Stadshäkte: Arkivet omfattar fångförteckningar och rapporter om att inga fångar förvarats i häktet. Fångförteckningarna eller rapporterna blev insända månadsvis till Malmöhus läns landskansli för vidare befordran till hovrätten, justitiekanslern och justitieombudsmannen. I samband med en gallring överlämnade hovrätten över Skåne och Blekinge sina arkivexemplar till landsarkivet.

Övrigt

I äldre tider utnyttjades Kärnan som stadshäkte för Helsingborg. På 1660-talet fanns en arrestlokal i rådhuset. Från 1600-talets slut förvarades stadens fångar ibland i stadsvaktmästarens hus eller garnisonens högvakt, ibland i kronohäktet i Landskrona, från 1770-talet i rådhusets arrestrum. Genom kungl. brev 19 augusti 1881 blev Landskrona straffängelses cellavdelning förvaringsfängelse för Helsingborg i den mån utrymmet tillät.

Arkiv

Stadshäkte

1840-
Ö
arkiv/helsingborg.m.häkte.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 21:59 av 127.0.0.1