wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:forsa.x.hr

Forsa (X) häradsrätt

Översikt

Forsa tingslags häradsrätt i Forsa (X) tingslag under Svea hovrätt

Källa 1: SE/HLA/1040045, sources/3486💰,
Källa 2: SE/HLA/1040046,
Källa 3: SE/RA/420422/02/E/E XI/E XI e, sources/4378💰,

Historik

1705-1907
1. Forsa tingslags häradsrätts arkiv
1799-1927
2. Forsa tingslags ägodelningsrätts arkiv
1548-1965
3. Häradsrätters renoverade domböcker
1694-
bildas tingslaget, dessförinnan hölls i allmänhet pastoratsvis ting med särskillda nämnder.
-1908
förenas tingslaget (enl k.brev 1907-02-22) med Bergsjö tingslag till Bergsjö-Forsa tingslag.

Övrigt

Arkiv

1 Häradsrätt

1813-
AIc
1718-
FII reg

2 Ägodelningsrätt

  • ej digitaliserad

~~SNIPPET_O1497471060~~wiki:snippet:svea.x.rhr~~

Svea Hovrätt 02

3 Advokatfiskalen

E XI e (X)
1601-1634
3131
1612-1623
3132
1646-1650
3133
osv
etc

~~SNIPPET_C~~wiki:snippet:svea.x.rhr~~

arkiv/forsa.x.hr.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1