wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:barne.r.hr

Barne (R) häradsrätt

Översikt

Barne tingslags häradsrätt under Göta hovrätt

Plats: Barne (R) härad
Källa: SE/GLA/11022, sources/1275💰,
Kopia:

Historik

1680-
bildas tingslaget
-1897
upphör tingslaget och uppgår i Åse, Viste, Barne och Laske domsagas tingslag

Domsagotillhörighet:

Domsagornas omfattning bestämdes i äldre tid genom häradshövdingarnas fullmakter. Dessa är bristfälligt bevarade, varför man inte kontinuerligt kan följa förändringarna i domsagoindelningen före slutet av 1600-talet.

1558-
omfattar domsagan förutom Barne härad även Laske och Bjärke härad.
1610-
utgör Barne härad egen domsaga.
1654-
omfattar domsagan Barne, Viste (till år 1681), Vartofta (till år 1781) och Frökinds (till år 1811) härader.
1681-
tillkommer Laske härad.
1811-
Efter omreglering kom domsagan att omfatta häraderna Åse, Viste och Barne.
1865-
tillkommer åter Laske härad.
1865-
är domsagan Åse, Viste, Barne och Laske domsaga.
  • Särskild förteckning har upprättats över Åse, Viste, Barne och Laske med Kållands härad domsaga.

Tingslagsindelning

Från 1897 sammanslogs domsagans samtliga tingslag till ett gemensamt med tingsplats i Vara.
Åse, Viste, Barne och Laske domsagas tingslag omfattar från 1897 socknarna Särestad, Täng, Håle, Flo, Ås, Sal, Vänersnäs, Tun, Kareby, Friel, Tengene, Trökörna, Malma, Längnum, Hyringa, Främmestad, Bäreberg, Levene, Flakeberg, Bjärby, Sparlösa, Slädene, Eling, Lekåsa, Barne-Åsaka, Fåglum, Kyrkås, Essunga, Ryda, S. Kedum, Naum, Long, Skarstad, Hällum, Önum, Vara lands- församling, Vara köping, Larv, Längjum, Tråvad, S. Lundby, Öster- och Västerbitterna samt Laske-Vedum. Från 1952 omfattar Åse, Viste, Barne och Laske tingslag, landskommunerna Grästorp, Tun, Levene, Essunga, Vedum, Ryda och Larv samt Vara köping.

Särskild förteckning har upprättats över Åse, Viste, Barne och Laske med Kållands härad domsagoarkiv.

Övrigt

Barne härad tingslag omfattade t.o.m. 1896 socknarna Eling, Lekåsa, Barne-Åsaka, Fåglum, Kyrkås, Essunga, Ryda, S. Kedum, Naum, Long, Skarstad, del av Hällum, Önum och Vara. Tingsplats i Naum.

Arkiv

1 Häradsrätt

1696-
AIa
1749-
FII reg
arkiv/barne.r.hr.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1