wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:övraby.l.fs

Övraby (L,M) församling

Översikt

Historik

1635-
införlivas Nedraby socken/församling.
-1889
ligger huvuddelen av Övraby församling i Kristianstads län.
En mindre del, Fårarp, tillhörde Malmöhus län.
1890-
överförs Fårarp till Kristianstads län, vilket medförde att Övraby helt kom att tillhöra detta län.
-1946
moderförsamling i Övraby och Benestads pastorat.
1947-
moderförsamling i Övraby, Benestads, Högestads och Baldringe pastorat.
1962-
annexförsamling i Glemminge, Tosterups, Bollerups, Ingelstorps och Övraby pastorat.
1972-
annexförsamling i Smedstorps, Kverrestads, Tosterups, Bollerups och Övraby pastorat.
1983-
annexförsamling i Smedstorps, Kverrestads, Tosterups, Bollerups, Övraby och Östra Ingelstads pastorat.
2001-
uppgår församlingen i Smedstorps församling.

Domkapitel: Lund

Häradsrätt

Övrigt

Arkiv

1742-
mtl
1930
mtl

Kyrkoarkiv

1813-
AI
1898-
AIIa
1898-
AIII
1823-
B
1684-
CI
1845-
DII
1684-
EI
1684-
FI
1774-
G
1851-
HII
1796-
KI
1775-
LI
1775-
N
1663-
OII
1680-
OIII
arkiv/övraby.l.fs.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 22:00 av 127.0.0.1