wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:umebygden.ac.dk

Umebygden (AC) domkrets

Översikt

Historik

1971-
vid tingsrättsreformen bildas Umebygdens tingsrätt i Umeå av häradsrätterna för Västerbottens mellersta domsagas tingslag (Bygdeå socken och Lövångers socken) och Västerbottens södra domsagas tingslag.
1974-
överförs området för Holmsunds, Holmöns, Hörnefors och Sävars kommuner, då dessa inkorporerades i Umeå kommun, till Umeå tingsrätts domkrets.
1982-01-01
uppgår Tingsrätten och domsagan i Umeå domkrets.

Övrigt

Tingsrätten hade kansli i Umeå och tingsställen i Umeå och Ånäset.

Består av

plats/umebygden.ac.dk.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1