wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:mellösa.d.sn

Mellösa (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Mellösa socken har medeltida ursprung under namnet Lilla Mellösa socken som namnändrades 1933 till det nuvarande namnet.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Lilla Mellösa församling och för de borgerliga frågorna till Lilla Mellösa landskommun.
1971-
uppgår landskommunen i Flens kommun.
2016-01-01
inrättas distriktet Mellösa, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Villåttinge härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Oppunda kompani och Livregementets grenadjärkår, Södermanlands kompani.

Övrigt

Namnet (1314 Mädälösum) kommer från kyrkbyn och innehåller mädhal, 'mellan-' och lösa, 'glänta, äng'.

Plats

by/gård

 • Baggetorp by
 • Berg gd
 • Djupgrav gd
 • Flenmo by
 • Harpsund hg
  Axelsberg
 • Heby by
 • hedbodal hmn
 • Heden gd
 • Hedetorp gd
 • Humledal gd
 • Hägerbo gd
 • Hälleforsnäs bruk
 • Klevhammar gd
 • Kramnäs gd
 • Mellösa kby
 • Mälby pg
 • Nedingsnäs gd
 • Remma by
 • Skiringe hg
 • Stav gd
 • Stockäng gd
 • Sund gd
 • Talja gd
 • Transätter gd
 • Vik by
 • Väsby gd
 • Yppenskog gd
 • Yxtaholm hg
 • Åminne gd
plats/mellösa.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:42 av Björn