wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:katrineholm.d.stad

Katrineholm (D) stad

Översikt

Historik

1883-07-13
inrättas Katrineholms municipalsamhälle inom Stora Malms landskommun.
1917-
bildas Katrineholms stad genom en utbrytning ur landskommunen.
1966-
tillkom Nävertorpskyrkan, som i början var en stadsdelskyrka,
1971-
uppgår staden i den då nybildade Katrineholms kommun.
1995-01-01
delas Katrineholms församling i två församlingar. Den ena – med Katrineholms kyrka och Sandbäcksgården – behöll namnet Katrineholms församling. Den andra – med Nävertorpskyrkan som centrum – fick namnet Nävertorps församling.

I likhet med andra under 1900-talet inrättade stadskommuner fick staden inte egen jurisdiktion utan låg fortsatt under landsrätt, till 1948 i Oppunda tingslag, därefter i Oppunda och Villåttinge tingslag.
Katrineholms församling bildas relativt sent, 1961 som en utbrytning ur Stora Malms församling.

Övrigt

Geotag (location) for:
Katrineholms stad58º59'31"N;16º12'5"E

Plats

består av

Stadens kyrksocknar

Socknar som uppgått i staden

=== Stadsdel ===

  • Backa
  • Gene
  • Kerstinboda
  • Laggarboda
  • Laggarhult
  • Lasstorp
  • Nävertorp
  • Sandbäcken
  • Värmbol
plats/katrineholm.d.stad.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-27 20:38 av Björn