wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:jörn.ac.sn

Jörn (AC) socken

Översikt

Historik

1834-
bildas Jörns kapellag. Kyrkoherden i Norsjö höll från och med 1836 tre gudstjänster per år.
Enligt beslut den 8 oktober 1823 skulle Norsjö kapellförsamling vid nästa kyrkoherdesledighets inträffande i Skellefteå utbrytas till ett eget pastorat.
Samtidigt skulle ett nytt kapellag, Högheden, inrättas under det nya pastoratet.
Enligt beslut den 8 december 1832 skulle kapellaget istället anläggas i Jörn, som ansågs vara en lämpligare plats för en kyrka.
1848-
får Jörn en egen kapellpredikant.
1862-
Vid kommunreformen överförs ansvaret för de kyrkliga frågorna till Jörns församling och för de borgerliga frågorna till Jörns landskommun.
1889-04-29
Enligt beslut den 12 oktober 1883 ska Jörn bli egen jordebokssocken och utbrytas ur Norsjö jordebok efter kyrkoherden i Norsjös avgång. Kyrkoherden avled den 29 april 1889 och då trädde beslutet i kraft.
1892-
Enligt beslut den 25 april 1871 får Jörn rätten att bilda ett eget regalt pastorat genom en framtida utbrytning ur Norsjö pastorat, vilket skedde 1892.
1923–11-24
inrättas Jörns municipalsamhälle inom kommunen.
1926-01-01
var församlingen uppdelad i två kyrkobokföringsdistrikt: Jörns västra kyrkobokföringsdistrikt samt Jörns östra kyrkobokföringsdistrikt.
1932-01-01
upphör Jörns församlings indelning i kyrkobokföringsdistrikt.
1958-12-31
upplöstes Jörns municipalsamhälle.
1967-
uppgår landskommunen i Skellefteå stad som 1971- ombildas till Skellefteå kommun.
2008-
uppgår församlingen i Jörn-Bolidens församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Jörn, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Västerbotten.
Soldaterna tillhörde Västerbottens regemente.

Övrigt

Namnet (1778 Jörn) kommer från kyrkbyn (nuvarande Österjörn) och är kanske en försvenskning av ett finskt namn jyrä, 'bäck med branta stränder; djup dal, brant', syftande på bergsbranten vid Jörnsträsket.

Plats

by/gård

 • Brännäs
 • Granbergsträsk
 • Grönbo
 • Klockträsk
 • Missenträsk
 • Myrheden
 • Nilsliden
 • Piptjärn
 • Renström
 • Snipp, Snapp, Snorum, Hej, Basalorum
 • Stavaträsk
 • Talliden
plats/jörn.ac.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1