wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:fredrika.ac.sn

Fredrika (AC,Y) socken

Översikt

Historik

1795-
25 november bildas Fredrika församling som ett kapellag i Åsele församling och blev i maj 1799 annexförsamling samtidigt som namnet ändrades från det tidigare Viska socken.
1868-
överförs mindre delar av socknen till Anundsjö socken och Björna socken.
1874-
När 1862 års kommunreform genomförs i Lappland övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Fredrika församling och för de borgerliga frågorna bildas Fredrika landskommun.
1974-
uppgår landskommunen i Åsele kommun.
2010-
uppgår församlingen i Åsele-Fredrika församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Fredrika, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Lappland.

Län

-1868
ligger huvuddelen av Fredrika församling i Västerbottens län.
En mindre del, Aspsele, Holmsjön, Krokvattnet, Remmaren, Stavarsjön, Stavberg, Svartsjö och Trehörningsjö, tillhörde Västernorrlands län.
1868-11-28
överförs Holmsjön, Stavberg, Svartsjö och Trehörningsjö till Anundsjö församling i Västernorrlands län och Aspsele, Krokvattnet, Remmaren och Stavarsjön till Björna församling i Västernorrlands län, vilket medförde att Fredrika helt kom att tillhöra Västerbottens län.

Övrigt

Namnet kommer från drottning Fredrika Dorotea Vilhelmina, Gustav IV Adolfs gemål.
Det tidigare namnet Viska kom från samiskans Vistege, 'platsen som är rik på renlav'.

Plats

by/gård

  • Fredrika
  • Fristad
  • Hemstad
  • Lögda
  • Lödasund
  • Nordanås
  • Stensjö
  • Viska
  • Volmsjö
plats/fredrika.ac.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1