wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:dikanäs.ac.kbfd

Dikanäs (AC) kyrkobokföringsdistrikt

Översikt

Historik

1923-
1 maj bildas distriktet
-1988
31 december uppgår kyrkobokföringsdistriktet i Vilhelmina fs

Övrigt

Dikanäs kyrka
Efter att ha firat kyrkhelg i Fatmomakke reste pastor Per Olof Grönlund i juli 1828 till Dikanäs för att sammanträffa med nybyggarna i Vojmådalen. Dessa beklagade sig då över att det var så långt till sockenkyrkan i Vilhelmina och bad pastorn att han skulle försöka få bygga ett kapell i Dikanäs. Kapellaget skulle utgöras av nybyggarna i Dajkanvik, Kittelfjäll, Henriksfjäll, Skansnäs, Matsdal, Dikanäs, Sunnansjö och Västansjö. Det rörde sig om totalt 13 nybyggare, varav tre var samer. Pastor Grönlund skickade omgående in en ansökan till domkapitlet i Härnösand, och 1829 lämnade Kungliga Kanslistyrelsen tillstånd till kapellbyggnadens uppförande. 200 riksdaler anslogs ur Lappmarkens ecklesiastikverks fond. År 1831 utsynades en tomt för kapell och begravningsplats. Byggnaden timrades upp sommaren 1832 och stod färdig på våren 1833. Troligen invigdes kapellet samma sommar. Hädanefter firades kyrkhelg under kyrkoherdens ledning två gånger om året i Dikanäs, en vecka före eller efter kyrkhelgen i Fatmomakke.

Plats

består av

  • Lövås

FIXME

plats/dikanäs.ac.kbfd.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1