wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:arjeplog.bd.sn

Arjeplog (BD,AC) socken

Översikt

Historik

1640-09-24
bildas Arjeplogs socken ur Arvidsjaurs socken, samtidigt som Silbojokks församling och Nasafjälls församling skapas.
Församlingen inrättades för samerna från Laisbyn och Granbyn från Umeå lappmark samt Tuorponbyn i Lule lappmark, som därigenom skulle knytas närmare till malmproduktionen i Nasafjälls silververk.
1776-
införlivas Silbojokk och Nasafjäll församlingar
1837-
överflyttas Arjeplogs och Arvidsjaurs lappmarksförsamlingar från Västerbottens till Norrbottens län. Nordanås och Fjällnäs krononybyggen i Arjeplogs socken fördes över 1868 till Sorsele i Västerbottens län. Nybyggena hade redan tidigare i kyrkligt avseende hört till Sorsele.
1874-
När 1862 års kommunreform genomfördes i Lappland 1överförs ansvaret för de kyrkliga frågorna till Arjeplogs församling och för de borgerliga frågorna till Arjeplogs landskommun.
1928-1991
var församlingen delad i två kyrkobokföringsdistrikt, Arjeplogs kbfd och Södra Bergnäs kbfd.
1971-
ombildas landskommunen till Arjeplogs kommun.
1947-
överförs de till Arjeplog tillhörande delarna av Gullö by, samt hemmanet Sandudden till Arvidsjaurs socken och kbfd. Området hade 71 invånare och en areal av 41,06 kvadratkilometer, varav 28,46 land.
1955-01-01
överförs från Sorsele landskommun och kbfd till Arjeplog och Södra Bergnäs kbfd ett område med 128 invånare och med en areal av 7,12 kvadratkilometer, varav 6,21 land.
2016-01-01
inrättas distriktet Arjeplog, med samma omfattning som socknen och kommunen.

Län:

-1837
Västerbotten
1837-
Norrbotten

Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Lappland.

Övrigt

Namnet, tidigast belagt 1636 som namn på lappbyn Arjeplog och 1640 på kyrko- och marknadsplatsen samt församlingen, är en försvenskning av Árjepluovve. Efterleden är pluovve, 'blöt myr'. Förleden kan antingen vara árjee, 'behov (som skall tillgodoses)' då med tolkningen 'myren där man samlas för att betala skatt' eller hárijje, 'ås'.

Namnet skrevs vid folkräkningen 1890 Arjepluogs socken och vid folkräkningen 1900 Arjeplogs socken.

Plats

består av

  • Laisvall
  • Mellanström
  • Nasafjäll kby
  • Silbojokk kby
  • Slagnäs
plats/arjeplog.bd.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1