wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:åsele.ac.tl

Åsele (AC) tingslag

Översikt

Åsele tingslag Västerbotten län i Åsele lappmark i Lappland

Karta: Åsele-lappmark tl i AC-län -1921, Åsele tl i AC-län 1922-
Arkiv: Åsele (AC) häradsrätt
Länk: åsele, Domsagohistorik - Lycksele tingsrätt

Historik

Åsele lappmarks tingslag

1680-
finns Åsele sockens tingslag
-1921
omfattar Åsele lappmarks tingslag socknarna; Dorotea, Fredrika, Vilhelmina och Åsele;

Åsele tingslag

1922-1947
omfattar tingsaget endast Fredrika och Åsele socknar.
1947
sammanslås tinglaget med Vilhelmina tingslag till Åsele-Vilhelmina tingslag

Domsaga

-1821
Ångermanlands domsaga och Ångermanlands norra domsaga,
OBS! Finns även i Södra Ångermanlands domsaga!
Se arkivförteckningarna från Ångermanlandsdomsagorna!
1821-1831
den speciella lappmarksjurisdiktionen,
1832-1883
Västerbottens södra domsaga.
1884-
tillhör tingslaget Västerbottens västra domsaga.

Tingslaget har tillhört fögderier enligt vad som beskrivs i Lappland.

Övrigt

Åsele tingslag (före 1922 benämnt Åsele lappmarks tingslag)


Alias**: Åsele lappmarks tingslag

Åsele-lappmark tl i AC-län -1921 Åsele tl i AC-län 1922-

Består av

-1921

1922-1947

plats/åsele.ac.tl.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1