wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till: hem, SE, DK, NO, FIomans.seSläkt

Sockenkatalog Sverige

Världen (pågår ;-)

Land AEARATAUAZ:

Länkskafferi

Hero: Russian warship! F*k You

arkiv:västmanland.u.län

Västmanland (U) län

Översikt

Historik

1627-1850
1. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskansliet I
1851-1952
1. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskansliet II
1635-1915
2. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret I
1891-1957
2. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Landskontoret II
1642-1820
3. Mantalslängder 1642-1820 Västmanlands län
1631-1879
4. Jordeböcker Västmanlands län
1631-1820
5. Länsräkenskaper 1631-1820 Västmanlands län

Övrigt

Landskansliets verksamhet har gett upphov till ett omfattande och varierat material. arkivet innehåller bland annat utgående brev (koncept), diarier, liggare och register. Den största delen av landskansliets arkiv utgörs av inkomna handlingar (D). Skrivelser från enskilda personer återfinns främst i den mycket omfångsrika serien Avgjorda mål (D IV). arkivet innehåller även handlingar ordnade efter ämne (E). Här finns exempelvis material angående skogar och allmänningar, skjuts- och gästgiveriväsendet samt riksdagshandlingar.

Landskontoret: En viktig källserie är landsböckerna (E I a), det årliga sammandraget över kronans inkomster och utgifter i länet. Ett material som ofta används av släktforskare är mantalslängder (E III och E I c). Där förtecknas alla som var mantalsskrivna med uppgifter om namn, bostadsort, yrke och civilstånd. Handlingar om länets regementen och andra militära angelägenheter finns framför allt i serie G I. En egen avdelning inom landskontoret var från 1600-talets mitt till 1909 ränteriet, som ansvarade för utbetalning och mottagning av kronans inkomster (serie F).

Register

domstol
SE/RA/870001/3/19
kyrkoarkiv
SE/RA/870001/2/19
sockenkat.
SE/RA/870001/1/19
fabriker
SE/RA/870001/4/1/5
provins.läk
SE/RA/870001/4/3/5

Arkiv

1 Landskansli

  • ej digitaliserad

2 Landskontor

del I
1811-
EIc
1622-
EIII 1)
del II
  • ej digitaliserad

3 Mantalslängd

1642-
.21

4 Jordebok

1631-
.21 2)

5 Länsräkenskaper

1631-1820
.24

1) mantalslängd
2) se även Säter län
arkiv/västmanland.u.län.txt · Senast uppdaterad: 2023/05/26 14:29 av 127.0.0.1