wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:trosa.d.rr

Trosa (D) rådhusrätt

Översikt

Historik

1700-1947
1. Trosa rådhusrätt och magistrat
1692–
2. Rådstugurätters renoverade domböcker

Övrigt

Arkiv

1 Rådhusrätt

1734-
F2
1728-1865
K2A 1)

Svea hovrätt

2 Advokatfiskal

EXId
1695, 1698-1735
867
1736-1750
868
1751-1779
869
1780-1799
870
1800-1809
871
1810-1850
872

1) mtl.
arkiv/trosa.d.rr.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 22:00 av 127.0.0.1