wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:trosa.d.rr

Trosa (D) rådhusrätt

Översikt

Historik

1700-1947
1. Trosa rådhusrätt och magistrat
1692–
2. Rådstugurätters renoverade domböcker

Övrigt

Trosa rådhusrätts och magistrats arkiv innehåller huvudsakligen handlingar fr.o.m. 1700-talets början. Rådhusrättens och magistratens arkiv innehåller även handlingar efter andra rätts- och förvaltningsorgan i staden, t.ex. notarius publicus. Där finns stads- och kronoräkenskapshandlingar fr.o.m. 1710-talet t.o.m. 1940-talet.
I huvudavd. Ö redovisas inskrivningsdomarens i Trosa handlingar.
Stadsfiskalen var inte direkt underställd rådhusrätten och magistraten, men var i sitt arbete nära knuten till denna. Handlingarna efter stadsfiskalen i Trosa utgör ett eget arkivbestånd (SE/ULA/11390).
Viktigaste sökingången till rådhusrättens och magistratens arkiv är arkivförteckningen. I huvudavdelningarna C och D redovisas diarier m.m., som kan användas vid sökning i andra serier.

arkiv

1 Rådhusrätt 1) NAD AD
F2 Bouppteckning1734-19471738-1860 OK
K2a Mantalslängd 1728-1940NOK 1728-1865
 
2 Advokatfiskalen i Svea HR1)NADAD
EXId Trosa 1695-1850
:867 Trosa nr 11695-1735NOK OK
:868 Trosa nr 21736-1750NOKNOK
:869 Trosa nr 31751-1779NOKNOK
osv etc

1) Digitaliserade kopior (2023)
arkiv/trosa.d.rr.txt · Senast uppdaterad: 2024/02/17 20:12 av 127.0.0.1