wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:hedvig-eleonora.livgeding
Geotag (location) for:
Gripsholm slott59º15'21.456"N;17º13'8.714"E

Hedvig Eleonora - livgeding

Översikt

Hedvig Eleonoras livgeding

Plats: Hedvig Eleonora - livgeding
Källa 1: SE/RA/54107, SE/RA/1134/12/5, sök
Källa 2: SE/RA/55203/55203.31,
Källa 3: SE/RA/55201/55201.34,
Källa 4: SE/RA/5511/5511.34,
Kopia:

Historik

1645-1732
1. Hedvig Eleonoras livgeding
1655-1718
2. Mantalslängder 1642-1820 Livgedinget
1655-1718
3. Jordeböcker Hedvig Eleonoras livgeding
1661-1718
4. Länsräkenskaper 1631-1820 Hedvig Eleonoras livgeding

Övrigt

1. Hedvig Eleonora (1636-1715)

Hedvig Eleonora var dotter till Fredrik III av Holstein Gottorp och Maria Elisabeth av Sachsen. Som nybliven artonåring bortgiftes hon 1654 av politiska skäl med Sveriges nye konung Karl X Gustav. Redan 1660 blev hon änka med en minderårig tronföljare att ta ansvar för. Hon levde sedan i mer än femtio år som riksänkedrottning och avled först 1715, nästan 80 år gammal. Hon satt i förmyndarregeringen för sin son till 1672 och i den kortvariga förmyndarstyrelsen för sin sonson Karl XII 1697.

Vid sitt bröllop 1654 fick Hedvig Eleonora till sitt underhåll (för det fall hon blev änka) avkastningen av särskilda landområden, s.k. ”livgeding”. Detta omfattade Gripsholms, Strömsholms och Eskilstuna län. Förutom de egentliga underhållslänen fick Hedvig Eleonora 1656 som donation Vadstena län som dock innehades av hertig Adolf Johan till 1679. 1665 erhöll hon även Svartsjö län. Av Magnus Gabriel De la Gardie köpte Hedvig Eleonora dessutom 1661 Drottningholm och 1669 Jakobsdal, nu Ulriksdal.

Förvaltningen av livgedinget med en generalguvernör i toppen och med underställda ståthållare (hauptmän) för länsförvaltningen övertog Hedvid Eleonora från Karl Gustavs underhållsländer. Som styresmän för livgedinget verkade först hovmästare Cläs Christoffer Lützow till 1663, följd av generalguvernörerna Gustaf Soop (1663-1679) och Carl Gyllenstierna (1680-1719). Under generalguvernören fanns ett antal kontor: Hovkontoret, Guvernementskontoret, Advokatfiskalskontoret och Revisionskontoret.

2. Hedvig Eleonoras arkivförhållanden

Hedvig Eleonoras arkiv är splittrat mellan Kammararkivet, Riksarkivet (enskilda arkiv:kungliga arkiv ) och Slottsarkivet. Generalguvernörernas och ståthållares m.fl. personers handlingar finns både i Kammararkivet och i Riksarkivet. I Kammararkivet finns dessutom de olika kontorens arkiv och i Riksarkivet Hedvig Eleonoras eget arkiv samt ”Livgedingsacta”: handlingar och räkenskaper för hovstaten, länsförvaltningen och vissa slott m.m. I Slottsarkivet förvaras slutligen hovstats m.fl. räkenskaper, Hedvig Eleonoras borgrätts arkiv samt de kungliga slottens arkiv.

3. Hedvig Eleonoras livgedingsarkiv i Kammararkivet (KA)

Beståndet i Kammararkivet utgörs av 6 delarkiv. Generalguvernörernas arkiv, Ståthållares m.fl. personers handlingar, Hovkontoret, Advokatfiskalskontoret, Guvernementskontoret och Revisionskontoret. För närmare uppgifter hänvisas dels till inledningen till resp. delarkiv dels till avsnittet B.1. (arkivbestånden och administrationen). Ett tidigare, 7:e, delarkiv (den s.k. ”sumpen”, 47 vol) har vid förteckningsarbetet upplösts och handlingarna har överförts till övriga delbestånd, till största delen till Guvernementskontoret. För återsökning av handlingar i denna ”sump” hänvisas till inventeringslistan över d:o (se bilaga 1).

I de olika delarkiven finns ett antal aktserier och närbesläktade serier som har förtecknats i ett särskilt aktregister (se bilaga 2). Uppgifter om personalen återfinns i bilaga 3-5.

arkiv

1 Livgeding

  • ej digitaliserat

2 Mantalslängd

1655-1690
.31 = Mantalslängder 1642-1820 Livgedinget

3 Jordebok

1655-1718
.341) = Jordeböcker Hedvig Eleonoras livgeding

4 Länsräkenskaper

  • ej digitaliserad

1) ett urval
arkiv/hedvig-eleonora.livgeding.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1