wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:oppunda.d.fg

Oppunda (D) fögderi

Häradsskrivare

Översikt

Oppunda fögderi

Plats: Oppunda (D) fögderi
Källa: SE/ULA/10451, sources/4036,
Kopia:

Historik

Vid förteckningsarbetet har anträffade till andra fögderier hörande handlingar återförts.

Fögderiet omfattar Oppunda härad jämte Katrineholms stad vilka före 1918 ingingo i dåvarande Vingåkers fögderi.

Gallring har utförts enligt gallringsföreskrifterna.

Övrigt

Arkiv

1941
FIaa
arkiv/oppunda.d.fg.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 21:59 av 127.0.0.1