wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:nysätra.ac.hr

Nysätra (AC) häradsrätt

Översikt

Historik

1823-1952
1. Nysätra tingslags häradsrätts arkiv
1837-1927
2. Nysätra tingslags ägodelningsrätts arkiv
1548-1965
3. Häradsrätters renoverade domböcker
1834-
bildas Nysätra tingslag genom en utbrytning ur Bygdeå tingslag.
I Nysätra tingslag ingick Nysätra socken.
1902-
förenas Bygdeå och Lövångers tingslag med Nysätra tingslag under benämningen Nysätra tingslag, en organisatorisk förändring som skedde utan att arkivbildningen bröts.
I tingslaget ingick socknarna Bygdeå, Nysätra och Lövånger.
-1947
bildas Västerbottens mellersta domsagas tingslag genom en sammanslagning av Burträsk och Nysätra tingslag.

Övrigt

Arkiv

1 Häradsrätt

1854-
AIa
1835-
FII reg 1)

2 Ägodelningsrätt

  • ej digitaliserad

Svea Hovrätt 02

3 Advokatfiskalen

E XI e (AC)
1655-1656
3137
1672-1674
3965
1673-1674
3156
1691
3966
1692
3967
1693
3968
osv
etc

1) se även CIIb Västerbotten Me ds
arkiv/nysätra.ac.hr.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 21:59 av 127.0.0.1