wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:nyköping.d.smh

Nyköping (D) sjömanshus

Översikt

Nyköpings sjömanshus

Plats: Nyköping (D) stad
Källa: SE/ULA/11330, sources/3985,
Kopia:

Historik

Övrigt

Sjömanshusen gav understöd åt sjömän som på grund av ålder eller sjukdom inte längre kunde göra tjänst. De gav även hjälp åt behövande sjömansänkor. Sjömanshusen skulle också upprätthålla disciplin och fungera som arbetsförmedling. När sjömanshusen avvecklades 1970 övertogs den arbetsförmedlande verksamheten av sjömansförmedlingar i Arbetsmarknadsverkets regi.

Varje svensk sjöman i handelssjöfart skulle vara inskriven vid ett sjömanshus, normalt inom det distrikt han var kyrkobokförd. Arkivhandlingarna från sjömanshusen är därför ett användbart material för släktforskare.

Sjömanshuset i Nyköping, som startades 1754, är ett av de äldsta i landet. Arkivet är relativt omfattande och innehåller bl.a. mönstringsliggare, registerböcker, sjömansrullor, förteckning på sjöfolk, manskapsförteckningar, tjänstgöringsbetyg och rymningsanmälningar.

Arkiv

Sjömanshus

1871-
DIa
1871-
DId
1837-
EIIIa
1782-
EIIIb
1920-
EIV
1922-
EVIa
1871-
EVII
1796-
FV
arkiv/nyköping.d.smh.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 21:59 av 127.0.0.1