wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:mil:livregemente-dragoner

Livregementes Dragoner

Översikt

Generalmönsterrullor - Livregementets dragoner i Stockholm län (Uppsala län, Stockholm stad) i Uppland

Plats: Livregementets dragoner (K2) kår
Källa: SE/KrA/0023, sources/4343💰,
Kopia:

Historik

1660-1887
Generalmönsterrullor
  • Volymerna 812-824 ur serien Generalmönsterrullor (SE/KrA/0023)..

Övrigt

Samlingen Generalmönsterrullor består av rullor, vilka insänts till Krigskollegium och där varit ordnade som en enhetlig serie. Under föregående ordningsarbeten har serien splittrats och en stor del av rullorna placerats på de olika regementsarkiven. Under 1920-talet återställdes samlingen. Det nu avslutade ordningsarbetet har syftat till att komplettera samlingen med en del generalmönsterrullor, vilka påträffats i Krigsarkivets oordnade handlingar, samt att numrera samlingen.

Rullorna är ordnade regementsvis i ordningen indelta, svenska och finska samt värvade regementen. Inom gruppen indelta regementen har rullorna ordnats truppslagsvis, infanteriet i Svealän, Götaland och Norrland, kavalleriet i samma ordning och därefter finska regementen. Gruppen värvade regementen har uppställts i ordning svenska, utländska och tillfälliga förband. Då ett värvat regemente härstammar från andra regementen, har dessa uppställts i omedelbar närhet av detta regemente.


Alias: Livregementsbrigadens Kyrassiärer » (Livregementsbrigaden)

Arkiv

Generalmönsterrulla

1795-1814
vol 809-811 1)
1816-1886
vol 812-824

1) Livregementsbrigadens kyrassiärer, Även dragonkåren.
arkiv/mil/livregemente-dragoner.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1