wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:hudiksvall.x.sfs

Hudiksvall (X) stadsförsamling

Översikt

Historik

Pastorat

1582-02-06
Hälsingtuna,
1584-09-09
Eget pastorat
1651-08-14
Hudiksvall och Idenor

Domkapitel: Uppsala

Rådhus-/Häradsrätt

Övrigt

Stadens äldsta privilegier är från år 1582, då församlingen utbröts ur Tuna (Hälsingtuna).

Enligt k. brev 1894-10-12 räknas till Hudiksvall öarna Bålsön, Drakön och Kråkön. Enligt k. brev 1910-10-28 är Åviks inom Hälsingtuna och Idenors socknar belägna municipalsamhälle fr.o.m 1911 införlivat med Hudiksvalls stad. Invånarna i området blev redan under år 1910 utskrivna från respektive socknar och kyrkoskrivna i Hudiksvall. Enligt k. brev 1897-10-29 överfördes i ecklesiastikt och kommunalt avseende en del av Ullsäter från Hälsingtuna till Hudiksvalls stad. Enligt k. brev 1894-10-12 överfördes vissa hemman i Håsta samt lägenheterna Kyrkorödjningen och Jungfrudal till Hudiksvall.

Arkiv

Kyrkoarkiv

1752-
AI
1891-
AIIa
1900-
AIIb
1900-
AIIc
1865-
AIII
1782-
B
1803-
BI
1895-
BII
1716-
CI
1908-
CII 1)
1758-
DI
1791-
DII
1716-
EI
1716-
FI
1908-
FII 1)
1790-
HII
1752-
HVa
1833-
KI
1863-
KII
1790-
KIII
1852-
KIVc
1714-
LIa
1627-
LIb
1754-
LII
1754-
LIII
1729-
LIV
1669-
OV
1802-
PI
1790-1846
PII:1

1) lasarett
arkiv/hudiksvall.x.sfs.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/27 14:58 av Björn