wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:hedemora.w.rr

Hedemora (W) rådhusrätt

Översikt

Historik

1665-1936
1. Hedemora rådhusrätt och magistrat

Övrigt

Hedemora fick privilegium som handelsplats 1446. Stadsprivilegier, som innebar egen rättskipning, utfärdades 1459.
I Hedemora fanns tidvis jämte rådhusrätten även kämnärsrätt och accisrätt.

Hedemora rådhusrätt och magistrat indrogs med utgången av år 1936. Staden överfördes då i judiciellt hänseende till Hedemora domsaga. För fullgörande av magistratsfunktionerna fanns åren 1937-1964 en kommunalborgmästare i staden.

Arkiv

1 Rådhusrätt

1665-
AI
1880-1932
D3a 1)
1848-1849
FI:33
1726-
F2

2 Kommunalborgmäst.

  • ej digitaliserad

1) även Säter RR
arkiv/hedemora.w.rr.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1