wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:halland.n.lr

Halland (N) lagmansrätt

Geotag (location) for:
Halland LR56º40'31.508"N;12º51'31.18"E

Översikt

Hallands lagmansrätt för Hallands lagmäns landsting under Göta hovrätt

Plats: Halland (N) lagsaga, Falkenberg (N) stad
Källa 1: SE/LLA/11140, sources/1314💰,
Källa 2: SE/VaLA/03825/03/E VII CE, sources/1289💰,
Kopia:

Historik

1682-1849
1. Hallands läns lagmansrätts arkiv
1671-1849
2. Hallands lagmansrätts renoverade domböcker

Övrigt

Serien Inneliggande handlingar företer stora luckor mellan 1695 och 1840. Det framgår av ett manuskript av C G Weibull om Hallands läns lagmansrätt att åtminstone huvudparten av de saknade handlingarna utgallrats. Efter lagmansrättens upphörande 1849 förvarades arkivet först i Falkenberg. Jämlikt föreskrifterna i K brevet 1850-05-08 flyttades det 1851 till magasinsbyggnaden vid Halmstads slott. Samtidigt förordnades att parternas ingivna skriftväxlingar före 1840 skulle förstöras med undantag av ”geometriska kartor, ägobeskrifningar eller andra originalhandlingar”.

Weibull säger: ”Föreskriften om akternas förstöring iakttogs med en grundlighet som varit värd ett bättre ändamål. För tiden före 1840 finnes endast ett litet konvolut med följande påskrift: 'En charta och någre andre originalhandlingar, funne vid genomseendet af skriftvexlingshandlingarne vid lagmansrätten för åren från och med 1729 till och med 1839'. Det innehåller utom kartan endast 11 st. handlingar”.

arkiv

1 Lagmansrätt
NAD AD
1682-1849 AIa1) Domböcker vid lagtima ting

1) 1682-1685
2 Advokatfiskalen i Göta hovrätt
E VII CE NAD AD
1671-1702 1
1703-1721 2
1724-1740 3
1741-1755
osv etc etc
arkiv/halland.n.lr.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1