wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:gripsholm.d.kf

Gripsholm (D) kronofogde

Översikt

Historik

1695-1917
Kronofogden i Gripsholms fögderi

Övrigt

Södermanlands län hade fram till 1804 fem fögderier. Det Femte fögderiet upphörde 1804 och lades ihop med det Fjärde. Från och med 1886 bytte Fjärde fögderiet namn till Gripsholms fögderi. Det bestod av följande församlingar: Aspö, Björnlunda, Dillnäs, Fogdö, Frustuna, Gryt, Gåsinge, Helgarö, Härad, Kattnäs, Kärnbo, Länna, Strängnäs landsförsamling, Taxinge, Toresund, Vansö, Ytterenhörna, Ytterselö, Åker, Ärja, Överenhörna, Överselö och Överenhörna.

Handlingar rörande Femte fögderiet som fanns fram till 1804 (Aspö, Kärnbo, Taxinge, Ytterenhörna, Ytterselö, Överenhörna och Överselö) ingår i detta arkiv.

Arkiv

1 Kronofogde

  • ej digitaliserad
arkiv/gripsholm.d.kf.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 21:59 av 127.0.0.1