wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:forsmark.c.fs

Forsmark (C,B) församling

Översikt

Historik

1612-
utbryts församlingen ur Valö församling.
  • Större delen av Forsmark (utom bruket) räknades dock till Valö före 1802.
-1628
Valö och Forsmark Pastorat
1629-1939
Forsmark Pastorat
1939-1961
Valö och Forsmark Pastorat (Kbr 09-29)
1962-1971
Valö, Forsmark och Hökhuvud Pastorat
1972-
Östhammar, Börstil, Harg, Valö och Forsmark Pastorat

Domkapitel: Uppsala
Häradsrätt: Frösåker

Övrigt

Bruksarkiv

Arkivet omfattar, förutom handlingar rörande Forsmarks bruk och gård, även handlingar från ett stort antal bruk och gårder i norra Uppland, företrädesvis socknarna Forsmark, Gräsö, Börstil och Valö. Bland egendomarna utanför detta område bör särskilt nämnas Männäis masugn med underlydande egendomar i Finland, samt Almare-Stäkets säteri i Stockholms-Näs socken.

Den dominerande typen av handlingar utgörs av bundna räkenskapsböcker. Några räkenskapsserier inom huvudarkivet är bevarade i så gott som obruten följd från 1760-talet. Hit hör kapitalböckerna, som omfattar 172 volymer för åren 1765-1931, avräkningsböckerna, som är 212 till antalet för åren 1765-1934, och journalerna, som omfattar 173 volymer för åren 1730-1948.

Från mitten av 1800-talet tillkommer kassaböcker och kassaspecialer. Ytterligare räkenskapsserier tillkommer 1885 eller åren daromkring, i samband med att Forsmarks bruks AB bildas. Då infördes bl.a. huvudböcker, kassajournaler, särskilda försäljningsräkenskaper och spannmålsspecialer. För åren 1875-1884 finns dessutom flera räkenskapsserier från brukshandeln bevarade.

Också vid de större underlydande egendomarna fördes särskilda räkesnkaper. Av dessa har fr.a. huvudböcker (”bruksböcker”), journaler och avräkningsböcker bevararats. För Johannisfors bruk och Berkinge egendom tar dessa sin början på 1760-talet, medan de äldsta volymerna från Männäis bruk härrör från 1780-talet. Motsvarande tidpunkter för Söderby egendom och Gräsö gårdar är 1820- repektive 1830-talet.


Alias: Forsmark (B) församling »

Arkiv

1 Kyrkoarkiv

1750-
AI
1896-
AII
1736-
B
1677-
C
1782-
DI
1845-
DII
1677-
EI
1677-
F

2 Bruksarkiv

  • ej förtecknad
arkiv/forsmark.c.fs.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1