wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:edsberg.t.kt

Edsberg (T) kontrakt *

Översikt

Historik

1746-1997
Kontraktsprosten i Edsbergs kontrakt

Domkapitel: Strängnäs

Övrigt

Tidigt sammanfördes församlingar och pastorat till prosterier under ledning av en prost, senare kallad kontraktsprost. I ett kontrakt ingår ett antal pastorat.

Enligt 1723 års riksdagsordning valde kontrakten prästeståndets riksdagsledamöter. När befolkningsstatistiken infördes 1749, fick prosten i uppdrag att sammanställa församlingsprästernas tabeller till prosteritabeller, som finns bevarade i kontraktens arkiv.

Prosten utför biskopens och domkapitlets uppdrag: visitationer, d.v.s. inspektion av tillståndet i församlingen, kyrkoherdeinstallationer, kyrko- och kyrkogårdsinvigningar m.m. Kontraktsprosten kunde ha olika inställning till sin befattning, och de små kontraktsarkiven är därför ganska olika till innehållet. Från 1947 skulle kontraktsprosten se till att kyrkoarkiven överlämnades i gott skick vid tjänstebyte.

I början av 1970-talet fanns det 191 kontrakt i landet. Tidigare utsåg biskopen i regel till prost den kyrkoherde som varit längst i tjänst inom kontraktet, men senare kunde även komministrar utses till kontraktsprostar.

Edsbergs kontrakt omfattar följande församlingar: Edsberg och Hackvad, Hardemo och Kräcklinge (Hardemo överförd till Kumla kontrakt 1962), Knista och Hidinge, Kvistbro, Ramundeboda, Skagershult, Viby och Tångeråsa.

Arkivet är ordnat i enlighet med allmänna arkivschemat med hänsyn till såväl Förteckningsplan för kontraktsprostarnas arkiv 1946-03-29 (SFS 1946:108) som Förteckningsplan för kontraktsprostarnas arkiv 1986-08-06 (Riksarkivets föreskrifter serie B 1986:6).

Arkiv

Prostarkiv

  • ej digitaliserat
arkiv/edsberg.t.kt.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1