wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:dalsland.landskap

Dalsland (Dad) landsarkiv

Översikt

Landskapshandlingar för Dalsland (Dad) landskap

Källa 1: SE/RA/5121/5121.08,

Historik

1532-1630
Landskapshandlingar Dalslands handlingar

Övrigt

arkiv

1 Landskapshandlingar

1532-
.08

Landsarkiv kan innehålla

  • Domböcker o rättegångshandl
  • Ecklesiastika räkenskaper
  • Förbrutna gods 1598-1614
  • Förmögenhetsskatt 1599 o 1601
  • Hjonelagslängder 1609-1611
  • Jordeböcker 1530t-1630
  • Kungliga brev i landskapshandl. Kortregister
  • Saköreslängder
  • Tiondelängder
  • Årlig ränta
arkiv/dalsland.landskap.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1