wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:bergvik.x.kfs

Bergvik (X) kapellförsamling

Översikt

Historik

Pastorat: Söderala
Domkapitel: Uppsala

Häradsrätt

Övrigt

Bergviks kapellförsamling bildades den 1 januari 1914 av västra delen av Söderala församling (den del av Myskje by som är belägen väster om Myskjeån samt byarna Vansäter, Sunnanå och Lynäs). Enligt Kungl. Maj:ts beslut den 13 oktober 1916 skulle kyrkobokföringen i Bergviks församling skötas av där anställd komminister. 1917 blir Bergvik annexförsamling.

Bergviks församling ingick i Söderala pastorat. Gemensamma handlingar för pastoratet ingår Söderala kyrkoarkiv till cirka 1932. Pastoratet bildar därefter ett eget arkiv, se Söderala pastorats arkiv. Där ingår bl.a. protokoll, fastighetshandlingar och räkenskaper. Den kyrkliga samfällighetens handlingar ingår i Söderala pastorats arkiv.

Arkiv

Kyrkoarkiv

1914-
AII
1914-
B
1914-
C
1914-
EI
1914-
F
arkiv/bergvik.x.kfs.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/27 14:36 av Björn