wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:beateberg.r.fs

Beateberg (R) församling

Översikt

Historik

1758-1961
annexförsamling i Bällefors, Ekeskog och Beateberg församlingars pastorat.
1962-01-01
annexförsamling i Fägre, Trästena, Bällefors, Ekeskog, Beateberg, Hjälstad, Sveneby och Mo församlingars pastorat

Domkapitel: Skara

Häradsrätt:

1737-
Valla
1891-
Vadsbo S
1948-
Vadsbo

Övrigt

Kyrkan kan härledas ur det vid Ryholms säteri befintliga kapellet, som 1758 flyttades på föranstaltande av landshövding A.O. Lagerberg och gavs namnet Beateberg efter dennes hustru, fru Beate Sparre. Samtidigt bildades Beatebergs socken och församlig av de närmast kring den nyuppförda kyrkan liggande, och förut till Bällefors och Ekeskog hörande hemmanen. Den gamla Hunneberga eller Tiberga socken lades i ecklesiastikt hänseende till Bällefors.

Arkiv

Kyrkoarkiv

1778-
AI
1901-
AIIa
1871-
AIII
1623-
B
1688-
C
1688-
E
1688-
F
1749-
GI
1857-
JI
1749-
KI
1627-
LI
arkiv/beateberg.r.fs.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1