wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:vårdinge.b.sn

Vårdinge (B,D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Vårdinge socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Vårdinge församling och för de borgerliga frågorna till Vårdinge landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Järna landskommun som 1971 uppgår i Södertälje kommun.
2016-01-01
inrättas distriktet Vårdinge, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Öknebo härad.
Soldaterna tillhörde Livregementets grenadjärkår, Södermanlands kompani. De indelta båtsmännen tillhörde Första Södermanlands båtsmanskompani.

Län
1634-1635
Södermanland
1636-1639
Uppsala
1640-1647
Stockholm
1648-1651
Uppsala
1652-1653
Stockholm
1654-1688
Uppsala
1689-1719
Södermanland
1720-
Stockholm

Övrigt

Namnet (1285 Warthunge) är ett bygdenamn med efterleden inbyggarbetckningen inge/unge. Förleden kan komma från vardher, 'vakt(hållning)' eller från vardhe, 'vårdkase'.

Plats

by/gård

 • Alby gd
 • Balsberga gd
 • Björsta gd
 • Edesta hg
 • Frisktorp btp
 • Gällsta gd
 • Hanelund gd
 • Hjortsberga hg
 • Husesta gd
 • Kläckskulla gd
 • Linga by
 • Lundby by
 • Långbro hg
 • Molstaberg hg
 • Mölnbo hg
 • Nibble gd
 • Nådhammar hg
 • Näsby hg
 • Pilmantorp btp
 • Ruholm btp
 • Runddalen btp
 • Saltkällan tp
 • Sjunda hg
 • Skarberga gd
 • skillöt by
 • Stene by
 • Sund gd
 • Sundby gd
 • Svalsta gd
 • Säby by
 • Transätra gd
 • Usta hg
 • Valsta gd
 • Visbohammar hg
 • Väsby by
 • Åby gd
plats/vårdinge.b.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1