wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:tveta.b.sn

Tveta (B,D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Tveta socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Tveta församling och för de borgerliga frågorna till Tveta landskommun.
1912-12-6
överförs Bränningström 1/4 till Södertälje stad
1952-
uppgår landskommunen i Östertälje landskommun som
Södertälje stad
1963-
uppgår landskommunen i Södertälje stad som 1971 ombildas till Södertälje kommun.
2002-
uppgår församlingen i Södertälje-Tveta församling som 2010 uppgått i Södertälje församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Tveta, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Öknebo härad.
Soldaterna tillhörde Livregementets grenadjärkår, Södermanlands kompani. De indelta båtsmännen tillhörde Första Södermanlands båtsmanskompani.

1634-1715 Län

1634-1715 Län

Län

1634-1635
Södermanland
1636-1639
Uppsala
1640-1647
Stockholm
1648-1651
Uppsala
1652-1653
Stockholm
1654-1688
Uppsala
1689-1719
Södermanland
1720-
Stockholm

Övrigt

Namnet (1291 Thuetum) är ett bygdenamn som innehåller plural av tvet, 'röjning'.

Plats

by/gård

 • Almnäs gd
 • Backa gd
 • Bo hg
 • Bränninge byGilbotorp gd
 • Hovsjö gd
 • Jumsta gd
 • Kvarsta gd
 • Kvedesta by
 • Lerhaga gd
 • Logtorp tp
 • Lundvik gd
 • Långsjö gd
 • Mältveta by
 • Orrlöt gd
 • Solberga gd
 • Tibble gd
 • Tvetaberg hg
 • Törnbacka gd
 • Vacksta gd
 • Valsta by
 • Åle gd
 • Åleström
plats/tveta.b.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1