wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:jokkmokk.bd.sn

Jokkmokk (BD,AC) socken

Översikt

Historik

1607-
bildas Jokkmokks församling/socken när Luleå lappmark samt ytterligare några byar utbryts ur Luleå socken.
Kvikkjokk kyrksocken
1696-
utbryts Kvikkjokks (kapell)församling som 1923 införlivades igen,
1742-10-11
utbryts Gällivare socken.
1874-
När 1862 års kommunreform genomförs i Lappland överförs ansvaret för de kyrkliga frågorna till Jokkmokks församling och för de borgerliga frågorna till Jokkmokks landskommun.
1923-05-01
införlivas Kvikkjokks (kapell)församling
indelas Jokkmokks församling i: Jokkmokks kbfd, Kvikkjokks kbfd, Porjus kbfd och Puottaure kbfd
1959-11-01
utbryts Vuollerims kyrkobokföringsdistrikt ur del av Jokkmokks kyrkobokföringsdistrikt och del av Puottaure kyrkobokföringsdistrikt.
Porjus och Vuollerims kyrksocknar
1962-
omvandlas Porjus och Vuollerims kyrkobokföringsdistrikt till egna församlingar som 2006 återuppgår till denna församling.
1971-
ombildas landskommunen till Jokkmokks kommun.
2016-01-01
inrättas distrikten Jokkmokk, Porjus och Vuollerim, med samma omfattning som motsvarande församlingar hade 1999/2000 och fick 1962, och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Lappland.

Län

Tingslag

Fögderi

Övrigt

Namnet, tidigast belagt från mitten av 1500-talet, kommer från ett samiskt vinterviste Jåhkånåmåhkke. Förleden innehåller jåhkå, 'bäck', efterleden måhke, 'krok', krök'. Orten ligger vid en krok av Luleälven.

Geotag (location) for:
Jokkmok sn66º36'14"N;19º49'50"E

Plats

by/gård

 • Arras lby
 • Avaudden gd
 • Björkholmen by
 • Björknäs gd
 • Dalen
  • Skogstorp
 • Erikslund
  • Kyrkostaden
 • Jokkmokk by
 • Kvikkjokk
 • Kåbdalis
 • Mattisudden
 • Porjus by
 • Puottaure by
 • Purkijaur by
 • Randijaur by
 • Sjokksjokk by
 • Storbacken by
 • Turpen (Turpenjaur) lby
 • Vaikijaur
 • Vuollerim by
 • Ålloluokta gd
plats/jokkmokk.bd.sn.txt · Senast uppdaterad: 2023-01-23 01:55 av Björn