wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:gällivare.bd.sn

Gällivare (BD,AC) socken

Översikt

Historik

1742-10-11
bildas Gällivare socken ur Jokkmokks socken. Jokkmokks socken bröts i sin tur ut ur Luleå socken 1607.
1874-
När 1862 års kommunreform genomförs i Lappland överförs ansvaret för de kyrkliga frågorna till Gällivare församling och för de borgerliga frågorna till Gällivare landskommun.
1893-06-02
inrättas Gällivare kyrkostads municipalsamhälle (med namnet avkortat till Gällivare den 7 september 1951) och ägde bestånd fram till och med utgången av år 1955,
1908-12-23
inrättas Malmbergets municipalsamhälle, upphör i och med utgången av år 1959.
1932-1991
var församlingen indelad i kyrkobokföringsdistrikt: Gällivare kbfd (till 1 juli 1991), Malmbergets kbfd (egen fs 1962),
1940-01-01 Hakkas kbfd (egen fs 1962), Niilivaara kbfd (egen fs 1962), Vitträsks kbfd (till 1 mars 1972),
1951-01-01 Nattavaara kbfd (till 1 juli 1991).
Hakkas, Malmbergets och Nilivaara kyrksocknar
1962-
utbryts ur församlingen Hakkas, Malmbergets och Nilivaara församlingar, där från 2010 Hakkas och Nilivaara församlingar återförts i Gällivare församling.
1971-
ombildas landskommunen till Gällivare kommun.
2010-
uppgår Hakkas församling och Nilivaara församlingar i denna församling
2016-01-01
inrättas distrikten Gällivare, Hakkas, Malmberget och Nilivaara, med samma omfattning som motsvarande församlingar hade 1999/2000 och fick 1962, och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Lappland.

Län:

1742-
Västerbotten
1810-05-21-
Norrbotten

Tingslag

Fögderi

Övrigt

Namnet (1673 Gillewara) är ett samiskt namn på Malmberget. Förleden betyder 'spalt; mellanrum (till exempel mellan moln) och syftar troligen på en dalgång i berget. Efterleden är várre, 'berg'.

Geotag (location) for:
Gällivare sn67º17'22"N;20º4'40"E

Plats

by/gård

 • Aili gd
 • Aitonen gd
 • Alkaetano gd
 • Alalathi gd
 • Ala-Letho gd
 • Ala-Marikot gd
 • Ala-Männkkö gd
 • Alapelto gd
 • Alapää gd
 • Alatalo gd
 • Alatupa gd
 • Alatörmä gd
 • Alavara by
 • Ansavara by
 • Ampiaislantto by
 • Avvakko by
 • Axel gd
 • Backe gd
 • Berg gd
 • Bränna gd
 • Bönträsk by
 • Bäcktorp
 • Dokkas by
 • Dämppan gd
 • Erkki gd
 • Esko gd
 • Flakaberg by
 • Forsudden gd
 • Fredriks gd
 • Getberg gd
 • Granhult by
 • Granudden gd
 • Grodberget by
 • Gällivare köp
 • Gällivare kby (del av)
 • Hakkas by
 • Haltenjarka
 • Jiokaha by
 • Jänkänpää gd
 • Järämä by
 • Kaitum del av sn
 • Kautomjarby sameby
 • Kieppovuoma by
 • Killinge by (Killingi)
 • Koskullskulle (del av)
 • Leipojärvi
 • Malmberget
 • Mettä Dokkas
 • Männikkö
 • Nattavaara stn
 • Nattavaara by
 • Puoltikasvaara
 • Skaulo
 • Tjautjas
 • Ullatti
 • Vassaraträsket NV
 • Vassaraträsket S
 • Vetasjärvi
 • Vuoskojärvi
plats/gällivare.bd.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-12-02 18:40 av Björn