wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:eneby-östra.e.sn

Eneby Ö (E) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Östra Eneby socken har medeltida ursprung med namnet Eneby socken som senast 1760 ändrades till det nuvarande.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Östra Eneby församling och för de borgerliga frågorna till Östra Eneby landskommun.
Norrköping stad
1916-
inkorporeras landskommunen i Norrköpings stad och ingår sedan 1971 i Norrköpings kommun.
1942-
överförs del av utjorden Skälstad Nr. 1 från Östra Eneby till Kvillinge socken.
1995-
utbryts ur församlingen Svärtinge församling och församlingen uppgick 2010 i Kolmårdens församling.
2016-01-01
inrättas distrikten Östra Eneby och Svärtinge, med samma omfattning som motsvarande församlingar hade 1999/2000 och fick 1995, och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört samma fögderier och domsagor som Bråbo härad.
Soldaterna tillhörde Första livgrenadjärregementet, okänt kompani och Andra livgrenadjärregementet, okänt kompani.

Övrigt

Namnet (1331 Eneby) kommer från en gård. Förleden är ene, 'enbestånd'. Efterleden är by, 'gård; by'.

Geotag (location) for:
Ö Eneby sn58º36'35"N;16º8'11"E

Plats

by/gård

 • Anderstorp
 • Berga by
 • Berga hg
 • Bonäs
 • Eneby
 • Fiskeby bruk
 • Fiskeby by
 • Fiskeby hg
 • Fyrby by
 • Grimstad
 • Hillerstad
 • Himmelstadlund hg
 • Hälleberga by
 • Ingelsta by
 • Knivberga by
 • Leonardsberg hg
 • Loviseberg
  Anderstorp
 • Marieborg hg
 • Ringstad hg
 • Ringstadaholm slott
 • Rist
 • Sandby
 • Ståthöga
 • Svärtinge hg
 • Sånna
 • Sörby hg
 • Torsnäs
 • Tråbrunna
 • Örstad
plats/eneby-östra.e.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-22 11:59 av Björn