wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:älvsby.bd.sn

Älvsby (BD,AC) socken

Översikt

Historik

1781-10-29
bildas Älvsby kapellag i Piteå socken enligt beslut den 29 oktober 1781.
Enligt beslutet skulle kapellaget omfatta byarna Manjärv, Vissträsk, Muskus, Korsträsk, Lillkorsträsk, Pålträsk och Byn. Beslutet om kapellag verkar dock inte ha förverkligats.
1809-01-01
bildas Älvsby kapellförsamling genom en utbrytning av kapellaget ur Piteå landsförsamling.
1862-
Vid kommunreformen överförs ansvaret för de de borgerliga frågorna till Piteå landskommun
1874-01-01
bildas Älvsby landskommun.
1875-01-01
eget pastorat (enligt beslut den 20 april 1894:?:) utbruten ur Piteå pastorat och fick då egen kyrkoherde.
1907-01-01
bildas Älvsby jordebokssocken ur Piteå jordebokssocken (enligt beslut den 27 april 1906).
1933-05-19
inrättas Älvsbyns municipalsamhälle inom landskommunen
1941-
överförs vissa områden till socknen från Piteå socken med en areal av 18,90 kvadratkilometer, varav 18,86 land.
överförs från Norrfjärdens socken områden med en areal av 57,86 kvadratkilometer, allt land.
överförs från Piteå stad ett område med en areal av 8,40 kvadratkilomter, varav 8,07 land.
Älvsbyns köping
1948-01-01
utbryts Älvsbyns köping ur landskommunen
Köpingen hade egen fastighetsredovisning från dess bildande, separat från Älvsby socken
1969-01-01
uppgår landskommunen i köpingen som 1971- ombildas till Älvsbyns kommun.
2016-01-01
inrättas distriktet Älvsby, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Norrbotten.
Soldaterna tillhörde Norrbottens regemente.

Län

Övrigt

Namnet tillkom vid bildandet av Älvsbyns kapellag 1781 och syftar på läget vid älven. Namnet skrevs vid folkräkningen 1890 Elfsby socken, vid folkräkningen 1900 Älfsby socken och vid folkräkningen 1910 Älvsby socken.

Geotag (location) for:
Älvsbyn65º40'16"N;21º1'4"E, 60m

Plats

by/gård

 • Arvidsträsk by
 • Arvidsån by
 • Asplövberg by
 • Avaträsk by
 • Bergträsk by
 • Bergås by
 • Björkberg by
 • Björklund by
 • Björnberg by
 • Brattfors by
 • Bredsel by
 • Brännnan by
 • Brännmark by
 • Brännträsk by
 • Bruket by
 • Bredsel
 • Byn Ne Öv
 • Bäckdal by
 • Bäckmark by
 • Edufors by
 • Finnnäset by
 • Fleviken by
 • Flyggnäset by
 • Fågelhatten by
 • Fällberg by
 • Fällfors N S by
 • Gereby
 • Granlund by
 • Gransel by
 • Granträsk by
 • Grubban gd
 • Grundsel Öv by
 • Grundvattnet by
 • Heden by
 • Holmsel by
 • Hällan by
 • Högheden by
 • Isträsk by
 • Kantaberg by
 • Korpesträsk by
 • Kisträsk by
 • Korsträsk by
 • Krongård by
 • Kvarnheden by
 • Kälsberg gd
 • Laduberg by
 • Lappurträsk by
 • Laxskatan by
 • Liden by
 • Lillberget by
 • Lillträsk N by
 • Lindviken by
 • Lund by
 • Långträsk by
 • Manjärv by
 • Mellangård by
 • Mjövattnet by
 • Molker by
 • Morås by
 • Muskus S by
 • Nattberg by
 • Nybyn by
 • Nygård by
 • Nystrand by
 • Nystrand by
 • Nölbyn by
 • Petbergsliden by
 • Pålsträsk by
 • Renbäck by
 • Riddarberg by
 • Rundberg by
 • Salberg by
 • Selsmark by
 • Sjulstrand by
 • Småträsk by
 • Stockberg by
 • Stockfors by
 • Storfors N S by
 • Svedjan Ne Öv by
 • Sågfors
 • Sävdal by
 • Sörstrand by
 • Tellberg by
 • Timfors
 • Tjälsberg
 • Tjärnliden by
 • Trängfors by
 • Tvärsel by
 • Tvärån by
 • Tväråsel Ne Öv by
 • Tögerträsk by
 • Uddträsk by
 • Vargisån by
 • Vidsel by
 • Vistbacka by
 • Vistheden by
 • Vistträsk by
 • Vitbäcken by
 • Ytterbyn
 • Åkerdal by
 • Åkermark by
 • Åkroken by
 • Åträsk by
 • Älvsbyn kby (se Byn)
 • Ön by
plats/älvsby.bd.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-12-27 20:18 av Björn