wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:stockholm.a.fifs

Stockholm (A) finskaförsamling

Översikt

Finska församlingen (finska: Tukholman Suomalainen Seurakunta)

Plats: Stockholms Finska (A) kyrksocken, Stockholm (A) innerstad
Källa: SE/SSA/0004, sources/1874💰,
Länk: Finska kyrkan

Historik

1577-11-06
bildas Finska församlingen ur Storkyrkoförsamlingen.
  • eget pastorat
  • Församlingen är en icke-territiorell församling. Upptagningsområde är bönde inom Stockholms stad (Stockholm stift) med finskt medborgarskap, barn till finska föräldrar samt make/maka till finsk medborgare.

Övrigt

Alias: Finska fs, Fredik fs

En person har enligt Svenska kyrkans kyrkoordning rätt att tillhöra Finska församlingen i Stockholm om han eller hon tillhör Svenska kyrkan och är folkbokförd i Stockholms stift och dessutom antingen

  1. är född i Finland,
  2. är barn till någon som är född i Finland,
  3. är make eller barn till någon som tillhör församlingen enligt 1 eller 2, eller
  4. är efterlevande make eller barn till någon som tillhört församlingen enligt 1 eller 2.

Man får därvid anhålla om att flytta över sin tillhörighet från den geografiska hemförsamling man hör till. Tidigare var medlemskap i församlingen möjligt endast för bönde inom Stockholms stad, från 1 januari 2010 vidgades dock upptagningsområdet till att omfatta hela Stockholms stift.

Nämnas kan att alla församlingar i Svenska kyrkan skall i sina församlingsinstruktioner ange hur man avser att tillgodose de finsktalande medlemmarnas tillgång till gudstjänstverksamhet.

Arkiv

Kyrkoarkiv

1783-
AII
1902-
AIII
1811-
B
1896-
BI
1927-
BII
1664-
CI
1664-
EI
1807-
EII
1664-
FI
1750-
LIII
arkiv/stockholm.a.fifs.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1