wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:nyköping.d.rr

Nyköping (D) rådhusrätt

Översikt

Historik

1656-1968
1. Nyköpings rådhusrätt och magistrat
1641-1850
2. Rådstugurätters renoverade domböcker

Domkapitel: Strängnäs

Häradsrätt

1745-
Daga
1948-
Nyköping ds

Övrigt

Rådhusrätt

Den äldre delen av arkivet inkom 1966: 125-127, vilka åtföljdes av en förteckning, upprättad i Nyköping. Den förteckningen, som förutom rådhusrättens och magistratens arkiv även redovisade arkiven för hall- och manufakturrätten, sjötullrätten, accisrätten och stadens kommunala myndigheter med bland andra stadens äldste, stadsfullmäktige, drätselkammaren, hamndirektionen och auktionskammaren, har här omarbetats vad gäller rådhusrätten och magistraten.

Kronoräkenskaperna ingår i uppbördsverkets arkiv. Begynnelse- och slutår för de taxerings- och mantalslängder, som inkommit till landsarkivet, redovisas emellertid här.

Stadsfogdens äldre handlingar ingår i rådhusrättens och magistratens arkiv, medan stadsfogdens handlingar för tiden efter 1954 bildar ett eget arkiv.

Kämnärsrätten

Kämnärsrätterna var fram till 1849 underrätter i större städer. De omnämns redan i Magnus Erikssons stadslag 1349. Enligt 1734 års lag skulle kämnärsrätten rannsaka och döma i tvister och brottmål som inte avgjordes av rådhusrätten. I grövre brottmål skulle kämnärsrätten rannsaka men inte döma.
Arkivet från kämnärsrätten i Nyköping består av protokoll/domböcker, koncept och inneliggande handlingar.


Alias: Nyköping (D) kämnärsrätt »

Arkiv

1 Rådhusrätt

1715-
AIa
1915
AIAC:8
okänt
D9A
okänt
D9B
1694-
FIIa
1804-
FIIb
1749-
FIIc

Svea hovrätt

2 Advokatfiskal

EXId
1641-
579

Kämnärsrätt

1719-
AIa
arkiv/nyköping.d.rr.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 21:59 av 127.0.0.1