wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:nederluleå.bd.fs

Nederluleå (BD) församling

Alias: Luleå landsförsamling

Översikt

Historik

Luleå (AC) landsförsamling
1330-
bildas församlingen ur Piteå landsförsamling.
Annexförsamling i pastoratet Piteå, Luleå och Torneå
1340~
utbryts Torneå (Nedertorneå)
Moderförsamling i pastoratet Luleå, Piteå och Torneå
1400-tal
Moderförsamling i pastoratet Luleå och Torneå
1400-tal
utbryts Kalix (Nederkalix)
1413-
Eget pastorat
1607-
utbryts Jokkmokk
1617-02-11
Moderförsamling i pastoratet Luleå och Jokkmokk
1642-03-25
utbryts Råneå
Moderförsamling i pastoratet Luleå, Råneå och Jokkmokk
1655-
Moderförsamling i pastoratet Luleå och Jokkmokk
1667-08-18
utbryts Luleå (nu Luleå domkyrko)
Moderförsamling i pastoratet Luleå landsförsamling, Luleå stad och Jokkmokk
1693-
Moderförsamling i pastoratet Nederluleå och Luleå
Nederluleå (BD) församling
1831-
utbryts Överluleå
1888-05-01
Eget pastorat

Domkapitel

-1647
Uppsala
1647-
Härnösand
1904-
Luleå

Häradsrätt

1680/1691-
Luleå
1824/1831-
Nederluleå
1948-
Luleå
1969-1970
Luleå rådhusrätt

Övrigt

Till arkivförteckningen finns skannad förteckning över byar och gårdar som finns med i husförhörslängderna. I förteckningen anges också vilken församling området kom att tillhöra efter församlingsdelningen 1831 (Nederluleå församling församling och Överluleå församling, från Överluleå församling utbröts 1890 Edefors församling och i förteckningen anges även om området senare kom att tillhöra den församlingen).

Arkiv

Kyrkoarkiv

1708-
AI
1895-
AIIa
1864-
AIII
1802-
BI
1916-
BII
1916-
BIII
1696-
C
1846-
DI
1765-
DII
1706-
EI reg
1706-
F reg
1749-
GI
1798-
HII
1845-
HVa
1617-
J
1638-
KI
1767-
KIII
1883-
KIVb
1594-
LIa
1628-
LIb
1797-
LIc
1765-
LIII
1735-
LIV
1624-
LV
1409-
OII
arkiv/nederluleå.bd.fs.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 21:59 av 127.0.0.1